Triduum Paschalne 2006

(kliknięcie na miniaturze otworzy nowe okno z powiększeniem)

  Ciemnica

Grób Pański

Panorama parafii wykorzystana w dekoracji Grobu