Jubileusz Archidiecezji Łódzkiej

 

Przeżywamy jubileusz 100-lecia Archidiecezji Łódzkiej.

Z racji jubileuszu zostały ustanowione kościoły stacyjne, gdzie można uzyskać dla siebie bądź dla zmarłych odpust zupełny. Można uzyskać go pod zwykłymi warunkami:

  • pielgrzymując do kościoła jubileuszowego,

  • pobożnie uczestnicząc w obrzędach jubileuszowych, przyjmując Komunię Świętą,

  • modląc się o wierność chrześcijańskiemu powołaniu, a na zakończenie odmawiając modlitwę "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Wierzę w Boga".

 

Kościołem jubileuszowym w naszym dekanacie jest kościół Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie co miesiąc odbywać się będą uroczystości jubileuszowe. Rozpoczną się 9 stycznia (sobota) o godz. 11.30 konferencją mówiącą o historii Archidiecezji, o godz. 12.00 będzie sprawowana msza święta, a później nabożeństwo jubileuszowe. Zapraszamy wszystkich do pielgrzymowania.

Więcej informacji na temat Jubileuszu Archidiecezji Łódzkiej można znaleźć na archidiecezjalnej stronie internetowej.