Strona Parafii Świętej Rodziny
background

Parafialna Rada Duszpasterska


Czym jest Duszpasterska Rada Parafialna i do czego została powołana?

22 lutego 2015 r., w I Niedzielę Wielkiego Postu, zainaugurowała swoją działalność Parafialna Rada Duszpasterska w Parafii Świętej Rodziny. Członkowie rady złożyli przyrzeczenie następującej treści:

"Ja ...... przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam."

Dzień później odbyło się pierwsze posiedzenie nowej rady parafialnej.

Parafialna Rada Duszpasterska jako zespół duszpasterzy i wiernych świeckich jest organem doradczym proboszcza. Celem rady jest troska o właściwy rozwój życia religijnego w parafii.

Parafialna Rada Duszpasterska działa w oparciu o statut zatwierdzony przez ks. abp. Marka Jędraszewskiego, metropolitę łódzkiego.

Kto tworzy Parafialną Radę Duszpasterską?

Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

 • z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze;
 • z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich;
 • z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii Swiętej Rodziny to:

 • ks. Bogusław Jargan - proboszcz, przewodniczący rady,
 • ks. Ireneusz Węgrzyn - wikariusz,
 • ks. Kazimierz Szmuc - wikariusz,
 • ks. Kazimierz Szmuc - wikariusz,
 • ks. Marcin Wojtasik - pomoc duszpasterska,
 • Łukasz Albiniak - delegat Liturgicznej Służby Ołtarza,
 • Maria Juśkiewicz - delegat Grupy Katechezy Dorosłych,
 • Ryszard Król - delegat nadzwyczajnych szafarzy,
 • Zenon Łodziński - delegat Grupy Poniedziałkowej,
 • Magdalena Matusiak - delegat Scholi Rodzinnej, sekretarz rady,
 • Jadwiga Olszewska - delegat katechetów,
 • Zofia Pawlak - delegat Akcji Katolickiej,
 • Malwina Pietrzak - delegat Scholi Młodzieżowej,
 • Henryk Rybiński - delegat Męskiej Grupy Różańcowej,
 • Alina Tyranowicz - delegat Grupy Modlitwy Wstawienniczej,
 • Barbara Walczak - delegat Żeńskiej Żywej Róży,
 • Marek Zieliński - delegat Asysty Parafialnej,
 • Katarzyna Żejmo - delegat Grupy Dekoratorskiej,
 • Monika Żywicka - delegat Świetlicy Parafialnej.

Przez członków rady można przekazywać wszelkie propozycje odnośnie działań duszpasterskich w naszej parafii. Można też posłużyć się pocztą elektroniczną, pisząc na adres: rada@swietarodzina.eu.