Strona Parafii Świętej Rodziny
background

Święta Rodzina

Hymn Parafii Świętej Rodziny

Od grudnia 2006 roku nasza parafia ma swoją pieśń, którą nieoficjalnie można nazwać hymnem parafialnym. Śpiewa się ją na melodię znanej pieśni "Boże, coś Polskę". Autorem słów jest Irena Węgrzyn (mama ks. Ireneusza). Poniżej prezentujemy tekst pieśni.PIEŚŃ DO ŚWIĘTEJ RODZINY

O wielki Boże - Twe córki i syny
Z łódzkiej parafii Najświętszej Rodziny,
Dzisiaj przychodzą do Twojej świątyni,
Byś ich wspomagał darami swoimi.

DZIĘKI SKŁADAMY, MODŁY ZANOSIMY,
ŚWIĘTĄ RODZINĘ O ŁASKI PROSIMY.

Święta Maryjo, wzorze każdej matki,
Prowadź do Boga nasze małe dziatki.
Święty Józefie, pomagaj nam w trudzie,
By młodzież rosła na porządnych ludzi.

DZIĘKI SKŁADAMY, MODŁY ZANOSIMY,
ŚWIĘTĄ RODZINĘ O ŁASKI PROSIMY.

Święta Rodzino - we dnie oraz w nocy
Naszej parafii udzielaj pomocy.
Z każdym problemem idziemy do Ciebie,
Bo Ty pomagasz nam w każdej potrzebie.

DZIĘKI SKŁADAMY, MODŁY ZANOSIMY,
ŚWIĘTĄ RODZINĘ O ŁASKI PROSIMY.

Kochamy Ciebie i Tobie ufamy,
I Twojej łaski ciągle przyzywamy.
Bo kto zawierzy Najświętszej Rodzinie,
Tego opieka Boska nie ominie.

DZIĘKI SKŁADAMY, MODŁY ZANOSIMY,
ŚWIĘTĄ RODZINĘ O ŁASKI PROSIMY.

Litania do Świętej Rodziny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże -
Duchu Święty, Boże -
Święta Trójco, Jedyny Boże -
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne -
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny - wspierajcie nas.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspieraj nas.
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich -
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów -
Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie -
Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona -
Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej -
Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana -
Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim -
Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej -
Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej -
Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej -
Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich -
Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci -
Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
Od zamiłowania uciech światowych -
Od rozproszenia serca i umysłu -
Od oziębłości w służbie Bożej -
Od szukania przyjemności i wygód -
Od przywiązania do dóbr ziemskich -
Od pragnienia próżnej chwały -
Od złej śmierci -
Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.
Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę -
Przez doskonałe wasze -
Przez smutki i bolesne przejścia Wasze -
Przez prace i trudy Wasze -
Przez modlitwy i milczenie Wasze -
Przez doskonałość czynów Waszych -
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
K.: Rodzino Święta i Czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
W.: Daj nam odczuć skutki Twej zbawiennej opieki.
Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykłady Twojej Świętej Rodziny i obcowali z nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Koronka do Świętej Rodziny

Poniższą modlitwę odmawia się na zwykłym różańcu.

Na początku Koronki:

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu… Jak była na początku...

Na początku każdej dziesiątki:

Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, który był posłuszny Maryi i Józefowi świętemu.

Na małych paciorkach (10 razy):

Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Na zakończenie:

Chwała Ojcu…

Akt oddania się Świętej Rodzinie

O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś - Spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.
Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały - Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
O Maryjo, Matko Najmilsza - Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie - Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.

Modlitwa Ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny w intencji rodzin

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem: Familia Nazaretana ille...!

Modlitwa Ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny w intencji rodzin

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci. Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

Modlitwa do św. Rodziny abpa Loris Franciszka Capovilla

Panie Jezu! Ewangeliczne opowiadanie o twojej pielgrzymce do Jerozolimy, gdy miałeś 12 lat, kończy się wzmianką, że powróciwszy do Nazaretu, byłeś posłuszny Maryi i Józefowi (Łk 2,51). W waszym towarzystwie wchodzę do ubogiego Domku, który uświęciliście swoją modlitwą i pracą, swoimi rozmowami i milczeniem. Pochylam się aż do ziemi i oddaję cześć tajemnicy Waszego ukrytego życia. Zachęcony przez Was, staję się jakby członkiem Świętej Rodziny, która z tego loretańskiego wzgórza opiekuje się swoimi czcicielami i umacnia ich. Ona poleca nam strzec daru łaski Bożej, dawać świadectwo prawdzie i miłości oraz nieść braciom i siostrom światłość, która rozprasza ciemności, zwycięża lęk i głosi zmartwychwstanie. O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę, utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj swojej łaski i umacniaj ją w miłości. Amen.